Kongressen 2020

vetkongress
På grund av Covid-19 blir Veterinärkongressen 2020 ett heldigitalt event. Samma innehåll – men nytt format. Välkommen att boka din biljett!

Välkommen till Veterinärkongressen 2020

Veterinärkongressen anordnas varje höst av Sveriges Veterinärförbund och är årets branschhändelse. Kongressen är en mötesplats för veterinärkåren såväl som en fortbildningsmöjlighet och ett forum för aktuella frågor inom svensk veterinärmedicin. 

Veterinärkongressen bjuder på många spännande nyheter och program fullspäckat av intressanta kurser, seminarier och föredrag och riktar sig som alltid till veterinärer inom alla olika grenar av yrket. SVFs Veterinärmedicinska råd ansvarar för att ta fram programmet för veterinärer och det erbjuds även ett program för djursjukskötare. Tack vare denna bredd har kongressen möjlighet att samla fler deltagare än någonsin och det finns därmed program för veterinärer, djursjukskötare samt veterinär- och djursjukskötarstudenter.

  • Kongressdeltagare får kryssa fritt mellan samtliga program och föreläsningar! 
  • Totalt sju olika program att välja bland samt bonusföreläsningar och event. 
  • Föreläsningarna spelas in och finns sedan kvar i 2 veckor. 

Länk till bokningen!

 


Inbjudan att insända forskningssammandrag till Veterinärkongressen

Veterinärer och forskare inom veterinärmedicin inbjuds härmed av VMRs sektioner att lämna in sammandrag av forskningsresultat (abstract) till Webbkongressen 21-24 oktober 2020. Bidragen kommer att granskas och författarna meddelas under september månad om bidragen är accepterade för posterpresentation.

Postrarna kommer finnas hela webbkongressen och möjlighet ges till ultrakort muntlig presentation (så kallad posterpitches). Bästa poster av dessa utses genom omröstning och prisbelönas.

Sammandraget kan skrivas på svenska eller engelska och får vara max 350 ord exklusive författarnamn och rubriker. Även redan publicerade forskningsresultat kan accepteras, dock måste hänvisning till tidigare publikation inkluderas.

Maila ditt bidrag senast 15 september till kongress@svf.se  

Ange vilken sektion som du anser är relevant för ditt bidrag (djur i forsknings, husdjur, häst, smådjur eller veterinär folkhälsa).

Obs! Årets kongress är helt digital. Vid accepterat bidrag görs sedan en poster som kommer att visas som en bild tillsamman med din speakerröst på plattformen för Veterinärkongressen.

Vinnaren kommer meddelas och prisbelönas under lördag eftermiddag den 24 oktober.

Uppdaterades senast 14 september 2020