Bilddiagnostik

Dokument och information om examination.

Kunskapskrav Bilddiagnostik

Fallbeskrivningar – instruktioner Bilddiagnostik

Fallförteckning – mall Bilddiagnostik

Individuell studieplan – mall Bilddiagnostik

Intygsmall för vistelse hos Diplomat

Kurser/konferenser - Bilddiagnostik

Litteraturanvisning - Bilddiagnostik

Målbeskrivning för specialistkompetens inom Bilddiagnostik för hund och katt

 

Delexamen

Första delexamen i steg 2 bilddiagnostik planeras till den 6 oktober 2022 på VHC, Ultuna.

Anmälan till examination ska göras minst 4 månader före planerad examination, dvs senast den 6 juni 2022. Fallrapporterna ska skickas in i samband med anmälan till examinationen. Falloggen behöver inte vara godkänd inför delexamen 1.

Anmälan sker till: specialistutbildning@svf.se.

Uppdaterades senast 17 maj 2022