Sveriges Veterinärförbund söker förbundsdirektör

Som förbundsdirektör har du ansvar för att, tillsammans med förbundsstyrelsen, leda och utveckla Veterinärförbundet, med syfte att tillvarata medlemmarnas intressen på bästa sätt. Du har lednings- och ekonomiansvar för kansliet och den löpande verksamheten. Du representerar ofta förbundet och driver aktivt förbundets frågor inom ramen för ditt mandat. Du måste därför ha ett starkt engagemang och intresse i veterinära frågor.

Läs vidare om tjänsten samt ansökningsförfarande här.

Senaste ansökningsdag: 1 december 2020.  

Välkommen att söka!

Uppdaterades senast 06 november 2020