Regeringen tillsätter utredning för en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur

Regeringen meddelade den 10:e juni att man beslutat tillsätta en utredning av hälso- och sjukvården för djur. Vid ett möte med representanter för SVF, Jordbruksverket, SLU, Gröna Arbetsgivare och LRF informerade landsbygdsminister Jennie Nilsson om beslutet och strax efter mötet hölls en digital pressträff där nyheten offentliggjordes.

På regeringen.se skriver man:

"Djurens hälso- och sjukvård är helt central för att vi ska ha friska och välmående djur. Samtidigt står sektorn inför stora utmaningar. Marknaden för djurens hälso- och sjukvård har expanderat kraftigt. Den snabba utvecklingen och de bemanningssvårigheter som konstaterats gör att det finns behov av en bred översyn av området. Regeringen har därför beslutat att tillsätta en utredning för en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur."

Hela texten finner du här.

Direktiv för utredningen: Kommittédirektiv: En hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur.

Uppdaterades senast 11 juni 2021