Nominerade fullmäktigeledamöter december 2021

Fullmäktigemötet utgör SVF högsta beslutande organ och består sedan 2018 av 24 fullmäktigeledamöter, varav hälften väljs vartannat år, för en mandatperiod om fyra år. Dessa väljs av Sveriges Veterinärförbunds medlemmar på förslag av föreningar, sektioner eller enskilda medlemmar. Ansvariga för att kandidater nomineras är föreningarna respektive sektionerna.

Mats Axelsson, egenföretagare

Signe Backman, egenföretagare

Sofia Hanås, anställd Evidensia Djurkliniken Västerås

Romana Hjalmarson Vertovec, anställd distriktsveterinärerna

Henrik Holst, anställd Läkemedelsverket

Emma Hurri, anställd Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Anne-Li Ljunggren, anställd Anicura Djursjukhuset Albano

Erika Johansson, anställd Husdjurshälsan i Högsbo AB

Shwan Kareem, anställd Stockholms kommun

Katarina Kjeller, egenföretagare

Lars Kristensen, anställd distriktsveterinärerna

Håkan Landin, anställd distriktsveterinärerna

Jenny Lindblom, anställd Livsmedelsverket

Sonia Lopes, länsveterinär

Thomas Manske, anställd Boehringer Ingelheim Vetmedica

Oskar Maxon, anställd distriktsveterinärerna

Ann Nilsson, anställd Livsmedelsverket

Linda Perttula, anställd Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Ingrid Ragnarsson, länsveterinär

André Rowe, anställd Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm Smådjur

Olle Rydell, pensionär

Henrik Rönnberg, anställd Sveriges Lantbruksuniversitet

Ulrika Sjösten, anställd distriktsveterinärerna

Maria Sjöström John, anställd Evidensia Hästsjukhuset Stav

Teresia Uggla, anställd AstraZeneca AB

Elina Åsbjer, anställd Sveriges Lantbruksuniversitet

Sarah Östergård Jensen, anställd Anicura Regiondjursjukhuset Bagarmossen

Uppdaterades senast 21 december 2021