Inbjudan att insända forskningssammandrag till Veterinärkongressen

Veterinärer och forskare inom veterinärmedicin inbjuds härmed av VMRs sektioner att lämna in sammandrag av forskningsresultat (abstract) till Webbkongressen 21-24 oktober 2020. Bidragen kommer att granskas och författarna meddelas under september månad om bidragen är accepterade för posterpresentation.

Postrarna kommer finnas hela webbkongressen och möjlighet ges till ultrakort muntlig presentation (så kallad posterpitches). Bästa poster av dessa utses genom omröstning och prisbelönas.

Sammandraget kan skrivas på svenska eller engelska och får vara max 350 ord exklusive författarnamn och rubriker. Även redan publicerade forskningsresultat kan accepteras, dock måste hänvisning till tidigare publikation inkluderas.

Maila ditt bidrag senast 15 september till kongress@svf.se

Ange vilken sektion som du anser är relevant för ditt bidrag (djur i forsknings, husdjur, häst, smådjur eller veterinär folkhälsa).

Obs! Årets kongress är helt digital. Vid accepterat bidrag görs sedan en poster som kommer att visas som en bild tillsamman med din speakerröst på plattformen för Veterinärkongressen.

Vinnaren kommer meddelas och prisbelönas under lördag eftermiddag den 24 oktober.

Uppdaterades senast 31 augusti 2020