Erbjudande från Sveriges veterinärförbund: Samtal om veterinärers yrkesetik!

Sveriges veterinärförbund har nu utbildat ett antal medlemmar i att vara samtalsledare i etiska diskussioner som kan fungera som katalysatorer i den fördjupande dialogen inom veterinärprofessionen.

Veterinärer har en gedigen erfarenhet av att hantera etiska situationer i sin vardag och kårens etiska regler är kända, men de behöver ständigt utvecklas och diskuteras så de inte tas för givna.

Du som arbetsgivare, eller medlem i Sveriges veterinärförbund kan nu boka en samtalsledare till er lokalt för att ha ett givande möte om yrkesetiska dilemman och en metadiskussion om ert professionella utövande.

För mer information och hur man bokar, läs på vår hemsida – LÄNK.

Uppdaterades senast 21 februari 2023