Dags att nominera ledamöter till SVF Fullmäktige

Under december 2021 kommer det att vara val av ledamöter till SVF:s Fullmäktige. Det ska väljas 24 ledamöter varav 12 stycken blir ordinarie ledamöter och 12 stycken blir ersättare. Mandatperioden är 4 kalenderår, 2022-2025.

Nominering – hur gör man?

Nominering ska ske via e-post till kansli@svf.se och innehålla följande uppgifter för att vara giltig:

  • Namn på den nominerade kandidaten, personnummer och alla kontakt- och adressuppgifter.
  • Den nominerade behöver antingen vara studerandemedlem i åk 6, ordinarie medlem eller pensionärsmedlem.
  • Kontaktadresser till den person som står bakom nomineringen.
  • Den nominerade ska vara tillfrågad. Förbundskansliet kontaktar den nominerade för att få dennes godkännandebekräftelse.

Särskild nomineringsblankett finner du här. Blanketten går även att beställa via e-post, kansli@svf.se, alternativt genom att ringa kansliet, 08-545 558 20.

 

Uppdaterades senast 17 november 2021