SVF söker förbundsdirektör

Arbetsuppgifter

Som förbundsdirektör har du ansvar för att, tillsammans med förbundsstyrelsen, leda och utveckla Sveriges Veterinärförbund, med syfte att tillvarata medlemmarnas intressen på bästa sätt. Du har ledningsansvar för kansliet och den löpande verksamheten. Du har också ekonomiskt ansvar för förbundets verksamhet. Du representerar förbundet i olika sammanhang och måste vara brett insatt och engagerad i, samt inom ditt mandat driva, förbundets frågor.  

Du rapporterar direkt till förbundsordföranden och en viktig uppgift är att stödja förbundsstyrelsens arbete, förse den med underlag i ärenden och omsätta dess beslut i praktiken. Du är med och driver förändringsarbete och föreslår åtgärder som du finner främjar förbundets bästa. Det kräver att du kan leda och organisera kansliets operativa arbete med cirka sju medarbetare på ett tryggt och framgångsrikt sätt men samtidigt i frågor och mot strategiska och operativa mål i ett mycket större sammanhang. Stor vikt kommer att fästas vid att du har dokumenterat goda ledaregenskaper, god vana vid ekonomihantering och förmåga att få arbetet gjort. För fullständig beskrivning av arbetsuppgifterna - se arbetsbeskrivning.

Bakgrund och erfarenhet

 • Sveriges Veterinärförbund är ett starkt professionsförbund. Mycket av arbetet är kopplat till veterinära yrkes- och samhällsfrågor och därför behöver du ha mycket god kännedom om veterinäryrket och dess verksamhetsområden, utbildning etc och starkt intresse för veterinära frågor.
 • Det är en fördel om du har ett nätverk inom veterinärsektorns organisationer, myndigheter, utbildningsväsende etc.
 • Du ska ha betydande erfarenhet av arbetsledande ställning med personalansvar och dokumenterat goda ledaregenskaper.
 • Du måste ha god kunskap och erfarenhet inom ekonomi; ekonomirapporter, budgetarbete och uppföljning, årsredovisningar etc.
 • Förbundet behöver förstås utvecklas kontinuerligt för att bli bättre och du bör ha erfarenhet av och tycka om förändringsarbete.
 • Det är en fördel om du har erfarenhet från någon facklig organisation liksom från ledande position inom en medlemsorganisation.
 • Du ska kunna uttrycka dig väl i skrift och tal på svenska och engelska.

Personliga egenskaper

 • Du är en drivande, ansvarsfull och ärlig person med ett starkt engagemang för veterinära frågor och förmåga att förstå helheten i veterinärförbundets verksamhet.
 • Du är utåtriktad, har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer såväl internt med medarbetarna på kansliet, medlemmarna och förtroendevalda, som med förbundets externa kontakter.
 • Du måste kunna leda kansliets medarbetare på ett bra sätt. Därför är du en person som trivs med att leda en liten grupp och har lätt för att skapa motivation och en strukturerad och trygg arbetsmiljö. Du har ett coachande ledarskap och strävar efter arbetsglädje och balans i vardagen för både dina medarbetare och dig själv.
 • Du är handlingskraftig, strukturerad och kan arbeta effektivt.
 • Du har ett professionellt förhållningssätt och förmåga att kommunicera med olika målgrupper på ett tydligt sätt.

Ansökan

Skicka din ansökan till kansli@svf.se. Till ansökan ska bifogas ett personligt brev och CV. Kom ihåg att uppge dina aktuella kontaktuppgifter.

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta tf administrativ chef på Veterinärförbundet Karin Östensson, på telefon 08-545 558 21.

Vi ser fram emot att få din ansökan så snart som möjligt och senast den 1 december 2020.
Intervjuer kommer att ske löpande.

Varmt välkommen att söka!


Om veterinärförbundet

Sveriges Veterinärförbund är en medlemsorganisation och yrkesförbund för Sveriges veterinärer med cirka 3 500 medlemmar, både anställda och företagande veterinärer - och ingår i Saco. Förbundet huvudsyfte är att brett tillvarata medlemmarnas intressen såväl arbetsrättsligt som i utveckling av yrkesutövningen. Veterinäryrket har sedan mycket länge en stark professionsprofil och alltsedan förbundet grundades 1860 har utvecklingen av yrkeskompetens och veterinärmedicinska frågor utgjort en väsentlig del av förbundets uppgifter.  Exempelvis är det veterinärförbundet som ansvarar för de veterinära specialistutbildningarna, den årliga vetenskapliga kongressen och Svensk Veterinärtidning. Veterinärförbundet är också remissinstans och bidrar med expertkompetens i olika veterinärmedicinska samhällsfrågor  

Vill du veta mer om Sveriges Veterinärförbund, bläddra runt på övriga sidor här på www.svf.se.  

Uppdaterades senast 01 oktober 2020