2016-06-21

Om kamratanda och modern kommunikation

Vad är kollegialitet? Inom veterinärkåren verkar en stark grund anläggas redan under studietiden. Både genom VMFs eminenta arbete för att få med alla i gemenskapen och bevaka viktiga studiesociala- och utbildningsfrågor, men också genom en vänskaplig och prestigelös atmosfär. Trots att många inom kåren är högpresterande och ambitiösa finns förhållandevis lite konkurrens veterinärer emellan. Den allmänna inställningen verkar vara att vi hjälper och stöttar varandra.

Veterinärförbundet fortsätter arbetet när man kommer ut i yrkeslivet. Vi är ett "veterinärskyddsorgan", även om en del av verksamheten ibland berör t ex djurskyddsfrågor. Förbundets engagerade förtroendevalda och duktiga ombudsmän har länge drivit frågor för att förbättra situationen för Sveriges veterinärer, i både stort och smått. Dessutom finns det kollegiala nätverket, där ideellt arbetande förbundsmedlemmar står till förfogande när någon behöver prata om sin situation på arbetet eller i privatlivet.

Ett forum som ytterligare revolutionerat kamratandan och möjlighet till snabb hjälp är de grupper på Facebook som vuxit fram helt av egen kraft och som ersatt det mailburna Vetforum. På FB blandas privatliv, intressefrågor och yrkesliv på ett sätt som saknar motstycke och därmed är många aktiva dagligen. I de olika grupperna diskuteras behandlingar av allt från kor, häst och hund till lamor, leguaner och fisk. Grupperna har geografiskt minskat avstånden mellan de kliniskt verksamma veterinärerna i Sverige. Även på en avlägsen plats finns hjälpen nära. Nästan alltid finns det någon där ute med kunskap som snabbt kommer med svar eller förslag. Många delar frikostigt med sig och imponerande nog verkar många ändå ha i bakhuvudet att man refererar till den vetenskapliga källan för att behålla yrkesetiken.

De senaste åren har även frågor av annan karaktär dykt upp. Diskussioner om löner, arbetstider och arbetsförhållanden, hur gör jag om jag blir anmäld till ansvarsnämnden, hur agerar jag som vittne i en rättegång etc. Engagemanget och hjälpsamheten i dessa frågor har varit imponerande och varmhjärtat. Veterinärförbundets personal och samlade kunskap skulle kunna komplettera, stödja och lyfta dessa frågor ytterligare. Vår ambition har länge varit att finnas med i den naturliga samtalsplattformen men många frågetecken dyker upp. Vem kan ständigt finnas tillgänglig att svara? Hur behåller vi sekretessen i ett forum som tillhör tredje part, osv.

Än så länge har aktiva i förbundet funnits på plats på FB som privatpersoner och kan lyfta frågor vidare till exempelvis förbundsstyrelsen när större aktioner behövs. Men vi vill också finnas med som en naturlig samtalspartner i ett lättillgängligt forum, med förbundet som tydlig avsändare. Det ligger, som man säger på svengelska, "i pipen". Håll utkik och tipsa gärna andra kolleger när vi dyker upp. Men viktigast av allt: fortsätt ta hand om varandra i samma fantastiskt goda anda.

Marlene Areskog
Ledamot i förbundsstyrelsen