2015-02-24

Dags att sätta ner foten

I mitten av januari blossade en intensiv debatt upp inom veterinärkåren om vilken typ av arbetsuppgifter och lönevillkor man ska acceptera som leg veterinär. Upprinnelsen var en annons från Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm, som efterfrågar "Nyutbildad veterinär som vill ha en 'mjukstart'? Vi (=djursjukhuset) erbjuder dig en tjänst att arbeta som en legitimerad djursjukskötare".

 Rent juridiskt är annonsen förmodligen ok, veterinären ska jobba "som en legitimerad djursjukskötare", inte "som legitimerad djursjukskötare". Däremot finns det en del etiska aspekter att diskutera.

 Så som veterinärförbundets styrelse påpekar i en insändare på annan plats i tidningen riskerar en förvirring att uppstå om olika yrkesroller med olika kompetensprofiler blandas. AVFs ordförande poängterar i sin spalt att veterinären aldrig kan frånsäga sig legitimationsansvaret oavsett vilken tjänst man har inom djursjukvården. Detta blir särskilt knepigt om veterinären arbetar som djurvårdare och en arbetsledande veterinärkollega beordrar ett ingrepp som "djurvårdaren" inte anser vara rätt. Därtill kommer det ekonomiska perspektivet. Det är förödande för såväl den egna löneutvecklingen som för kommande generationers veterinärer att sälja sin kompetens till underpris genom att acceptera djurvårdartjänster.

 Även för djursjukskötarna borde de aktuella jobberbjudandena från Strömsholm vara provocerande. Att det skulle innebära en "mjukstart" att arbeta som en leg djursjukskötare håller nog inte de aktiva inom yrket med om. Det upplevs säkert inte heller positivt att djursjukskötarnas idag mycket fördelaktiga arbetsmarknad försämras av att veterinärer ger sig in på djursjukskötarnas revir.

 I ett pressmeddelande den 28 januari motiverade Evidensia sin annons med att det råder brist på legitimerade djursjukskötare men överskott på nyutexaminerad veterinärer. Det må så vara, men lösningen på problemet är inte att degradera obefordrade veterinärer till överkvalificerade djurvårdare med bottenpressade löner. Inom humansjukvården skulle det aldrig ens diskuteras att läkare skulle jobba som sjuksköterskor i de fall sköterskebrist uppstår. 

 Alla arbetsgivare bör istället anställa veterinärer som veterinärer, som SVFs styrelse påpekar i sin insändare. Sedan kan veterinärtjänsten utformas på ett sätt som passar de sökandes erfarenhetsnivå och som delvis skulle kunna täcka in arbetsmoment som legitimerade djursjukskötare utför, åtminstone så länge dagens brist kvarstår. Men det ska vara tjänster som är tydliga veterinärtjänster, med avtalsenlig ingångslön som gäller för veterinärer med 5,5 års universitetsutbildning. I takt med att antalet utbildade djursjukskötare ökar kommer bristen på dem att minska. Fram tills dess är det basala marknadsprinciper som gäller för arbetsgivarna: om efterfrågan är större än utbudet måste den som vill köpa betala högre priser.

Johan Beck-Friis
informationschef, SVF