2018-02-13

Sveriges Veterinärförbund, definitivt ett fackförbund

Fackföreningar som så småningom blev till fackförbund har en lång historia i Sverige. Många delmål och slutmål har uppnåtts tack vare att enskilda individer gått samman och anslutit sig som medlemmar till ett förbund som i sin tur fått kraft att agera. Vi har fackförbunden att tacka för att dagens arbetsvillkor är reglerade och inte styrs ensidigt av arbetsgivarens önskemål och krav. Genom ett fackligt medlemskap bidrar varje medlem till att stärka anställningsvillkoren på arbetsmarknaden. Omvänt ges varje medlem genom kollektivet tillgång till individuella förmåner.

Inom vårt förbund finns många engagerade människor. Alla har vi olika intresseområden och alla är vi bra på olika saker. Jag har fastnat för det fackliga och i vissa sammanhang känner jag mig som en facknörd i positiv bemärkelse. Det fackliga arbetet har inte bara tagit, utan tillåtits ta, en större och större plats i mitt yrkesliv. Det bästa är när det fackliga möter det veterinära, då blir det högintressant. Det är spännande att få en större insyn än vanligt i vad som händer på arbetsplatsen och det känns givande att få möjlighet att påverka. Som facklig representant går det att påverka och för mig är det en del av drivkraften. Många intressanta ämnen diskuteras och avhandlas i olika
fackliga sammanhang tillsammans med andra likasinnade, men inte nödvändigtvis likatänkande, personer och det finns ett enormt utbud av spännande utbildningar att ta del av. Att få vara delaktig i veterinärförbundets arbete är i mitt tycke det bästa av två  världar, den fackliga och den veterinärmedicinska.

Veterinärförbundet behöver fler fackliga aspiranter (eller varför inte experter) som vill engagera sig och göra skillnad på ett eller annat sätt. Lokalt fackligt engagerade personer är en bristvara och arbetet är både viktigt och givande. Förbundet behöver personer som vill och vågar engagera sig på sin arbetsplats, som kan tänka sig att vara vår förlängda arm ute i verksamheterna och bidra till att göra våra medlemmars röst hörd.

Nu när vårt högsta beslutande organ i form av fullmäktige närmar sig behövs ett extra stort, i alla fall tillfälligt, medlemsengagemang. Det är nu du som medlem har chansen att påverka ditt förbund och dess arbete. Det är nu du ska göra din röst hörd. Passa på att nominera lämpliga kandidater till olika förtroendeposter. Ta chansen att författa och skicka in förslag, motioner, till fullmäktige. Mer information om både nomineringar, val och motioner finns i detta nummer av Svensk Veterinärtidning och på SVFs hemsida.

Vårt förbund består av flera viktiga delar. Varje del för sig byggs upp av och upprätthålls av ett gäng drivna och engagerade individer. Sveriges Veterinärförbund är vad alla dessa delar åstadkommer tillsammans och det är samarbetet och helheten som ger vårt förbund styrka.

Katja Puustinen
ordförande SVF

Katja Puustinen
ordförande SVF