2017-12-19

Tack för mig

Allting har en ände, säger ordspråket, och det stämmer även för redaktörer på Svensk Veterinärtidning (SVT – vi var först med den förkortningen). Den 2 februari 2018 slutar jag som chefredaktör för denna tidning och som anställd vid veterinärförbundet. Jag har fått ett nytt spännande jobb som generalsekreterare för Svenska Djurskyddsföreningen, som jag ser mycket fram emot. Samtidigt är det svårt att inte bli nostalgisk över alla de år jag arbetat på Sveriges Veterinärförbund och över alla fantastiska veterinärer jag mött under den tiden.

 Mitt första jobb på förbundet var som vikarierande redaktör för tidningen, med start 1988. Det innebär nästan 30 år i den svenska veterinärkårens tjänst, något som känns både hedrande och skrämmande. I början av 1990-talet blev jag först ordinarie redaktör och sedan chefredaktör tillika ansvarig utgivare för SVT. Man kan tro att detta är rekord i redaktörskap för förbundets tidning men professorn John Vennerholm innehar den titeln då han drev utgivningen från 1896 till 1931, dvs i 35 år. Att komma tvåa efter John Vennerholm är dock inte fy skam.

 Under mina närmare 30 år på redaktörsposten har veterinärtidningen utvecklats mycket. Från att ha varit en bildfattig publikation i A5-format och omslag i olika nyanser av brunt till dagens tidskrift i fyrfärg, professionell layout och rikligt illustrerad är steget långt. Med hjälp av duktiga medarbetare på redaktionen och goda idéer och inspel från den förtroendevalda redaktionskommittén har förändringsarbetet ändå gått förvånansvärt bra. Något som dock varit oförändrat hela tiden, och den största framgångsfaktorn, är det stora engagemang som ni kära läsare visar. Utan era alster, från vetenskapliga originalarbeten till reseberättelser, debattartiklar, kåserier m m, hade tidningen inte varit så intressant som jag faktiskt tycker att den är. I varje nummer. SVT ska göras av veterinärer för veterinärer, ett måtto vi använt som ledstjärna under mina år på tidningen.

 Veterinärförbundet är idag inne i en svår period med många utmaningar och tidningen spelar en minst lika viktig roll som tidigare i form av kommunikationskanal för veterinärkåren. Vi kan inte konkurrera med alla digitala alternativ i fråga om snabbhet men vi ska vara en seriös och objektiv informationsplattform som läsaren kan lita på. I vilken form tidningen ska drivas vidare efter jag slutat är i skrivande stund inte klart. Upprepade enkätundersökningar bland SVFs medlemmar har visat att en gemensam tidning är ett av de viktigaste motiven till att vara med i förbundet, så jag är övertygad om att vår nya styrelse hittar en bra lösning. Jag vill passa på att önska styrelsen ett stort lycka till i det viktiga arbete som ligger framför dem.

 Tack för alla år med givande samverkan i förbundets regi, jag hoppas få återse många av veterinärtidningens läsare på andra ställen i veterinär-Sverige i framtiden.

Johan Beck-Friis
avgående chefredaktör och informationschef