2018-02-13
Ledare: Veterinärförbundet behöver fler fackliga aspiranter som vill engagera sig och göra skillnad på ett eller annat sätt.

2018-03-13
Ledare: Veterinärförbundet behöver hitta en struktur och organisation där alla kan känna sig delaktiga

2018-01-23
Ledare: Den nya styrelsen arbetar bra tillsammans ordförande Katja Puustinen är angelägen om att alla är med på fattade beslut. Och nu börjar det faktiskt lossna.

2017-12-19
Ledare: Utan alla bidrag från läsarna, från vetenskapliga originalarbeten till reseberättelser, debattartiklar, kåserier m m, hade tidningen inte varit så intressant som den är. SVT ska göras av veterinärer för veterinärer.

2017-11-28
Ledare: Vi i den tidigare förbundsstyrelsen vill vara tydliga med att vi alltid, i alla beslut, har satt förbundets intressen i främsta rummet.

2017-10-31
Ledare: I en medlemsorganisation, liksom i ett helt land, hänger graden av demokrati nära ihop med rätten till en fri debatt. Om rollen som ansvarig utgivare skulle flyttas från chefredaktören till styrelsen, skulle medlemmarnas möjlighet till meningsutbyte riskera att försämras.

2017-10-03
Ledare: Förbundets fackliga arbete är viktigt för att uppmärksamma dagens utmaningar med det gränslösa samhället och de psykosociala arbetsmiljöproblem som följer i dess fotspår.

2017-09-05
Ledare: Veterinärer har både som förbund och yrkeskår lång väg att gå för att förbättra vår arbetsmiljö. Vi kan lösa många problem för stunden men vi måste samtidigt hitta långsiktiga, hållbara lösningar.

2017-07-04
Ledare: Veterinärer från hela landet engagerade sig i hat-trådarna när kollega blev smutskastad och utsatt för en intensiv kampanj via sociala medier.

2017-05-30
Ledare: Veterinärförbundet är inte och ska inte vara en arbetsgivarorganisation, men i de förhållandevis få fall när det är en medlem som är motpart måste förbundet på ett bra sätt hjälpa båda medlemmarna.