2017-10-31
Ledare: I en medlemsorganisation, liksom i ett helt land, hänger graden av demokrati nära ihop med rätten till en fri debatt. Om rollen som ansvarig utgivare skulle flyttas från chefredaktören till styrelsen, skulle medlemmarnas möjlighet till meningsutbyte riskera att försämras.

2017-10-03
Ledare: Förbundets fackliga arbete är viktigt för att uppmärksamma dagens utmaningar med det gränslösa samhället och de psykosociala arbetsmiljöproblem som följer i dess fotspår.

2017-09-05
Ledare: Veterinärer har både som förbund och yrkeskår lång väg att gå för att förbättra vår arbetsmiljö. Vi kan lösa många problem för stunden men vi måste samtidigt hitta långsiktiga, hållbara lösningar.

2017-07-04
Ledare: Veterinärer från hela landet engagerade sig i hat-trådarna när kollega blev smutskastad och utsatt för en intensiv kampanj via sociala medier.

2017-05-30
Ledare: Veterinärförbundet är inte och ska inte vara en arbetsgivarorganisation, men i de förhållandevis få fall när det är en medlem som är motpart måste förbundet på ett bra sätt hjälpa båda medlemmarna.

2017-05-03
Ledare: När legitimationskravet kom för djursjukskötare höjdes kvaliteten på vården kraftigt. Att nu urholka den och åter lägga över ansvaret för dem som inte är legitimerade på veterinärerna, är inte att ha en kvalitetssäkrad vård.

Ledare: Vi har tagit ett antal obekväma beslut i styrelsen de senaste åren. Skälen har varit många och ofta komplexa, men vårt huvudfokus har alltid varit ett och samma: ett starkt förbund.

2017-03-14
Ledare: Förbundsorganisationens struktur ger oss onödiga kostnader och nyttjar inte förtroendevaldas engagemang på bästa sätt. Den skapar också otydlighet för kanslipersonalen och är grogrund för interna konflikter.

2017-02-21
Ledare: Det är viktigt att den professionella diskussionen fortgår i vårt förbund och att debatten inte tystnar. I den brokiga skara som utgör veterinärkåren ska vi inte vara nöjda när det är tyst, det är inte ett hälsotecken.

2017-01-24
Ledare: Sacostyrelsen har utarbetat tre alternativa framtidsstrategier för att stärka centralorganisationens varumärke: plogen, navet och garanten. Det starkaste kortet för veterinärförbundets del är garanten.