Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 3 2018  

_____________________________________________________


3

 

Ledare
B Gammelgård: Enat förbund viktigt för hela kåren

6

 

Reportage
J Bergholm: Elina Åsbjer, veterinär på SCAW: "Jag är väldigt glad över att få arbeta på SCAW"
Sökord: Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW)


11

Vetenskap
H Tjälve m fl: Läkemedelsbiverkningar hos djur 2017, del 1 – Biverkningar rapporterade hos häst

19

Månadens epiztel
Sökord: Rabiesmisstanke hos hund


20
48

Vilken är din diagnos?
Epizootologi
Svar


21

Allmänt
M Erlandsson: Se sambandet
Sökord: Våld mot djur, våld i nära relationer

29

L Kante: De hjälper våldsutsatta djur
Sökord: VOOV, Veterinär omtanke om våldsutsatta

33

J Persson: "Vi är mitt i något spännande och utmanande"
Sökord: Kedjebildning, Independent Vetcare, David Hillier

37

S Fredriksson: Distriktsveterinärerna satsar på kloka ambassadörer
Sökord: Vårdhygienarbete, ansvarsfull antibiotikaanvändning

41

J Bergholm: Kongress med jubileumsstämpel
Sökord: Veterinärkongressen 2018, Susanna Sternberg-Lewerin


45

Fackliga frågan
K Gustavsson: Vad gäller för sommarjobb?
Sökord: Anställningskontrakt


47

FVF informerar
K Berggren: Nya regler för skattefria förmåner
Sökord: Friskvårdsbidraget


51

Från studenterna
K Wahlberg Jansson: Historien upprepar sig


44
49
50
56

Noterat
Miljonanslag till forskning för friskare sällskapsdjur
Sveland Djurförsäkringar utökar sitt samarbete med FirstVet
Två nya specialister i bilddiagnostik på Universitetsdjursjukhuset
Nyanlända färdiga djurssjukskötare på ett år

52

Kongresser & kurser


57

Kåseri
L Ademar: Tummen upp för fortkörning