Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 2 2018  

 
11

Vetenskap – granskad artikel
L Ólafsdóttir: Litteraturstudie – Gomspalt hos hund och katt

_____________________________________________________


3

 

Ledare
K Puustinen: Sveriges Veterinärförbund, definitivt ett fackförbund

6

 

Reportage
S Fredriksson: De är först med veterinära videobesök
Sökord: FirstVet, David Prien, Marianne Tornvall, Lina Gruvstad


17

Vetenskap
M Berg m fl: Forskningsrapport – Forskningssamarbete mellan SLU och University of São Paulo
Sökord: Veterinärvirologi, coronavirusinfektioner hos djur

23

A-S Lagerstedt, Å Hedhammar: Kirurgiska ingrepp utförda i Sverige på brakycefala hundar med andningsproblem
Sökord: Brakycefala hundar, antal operationer, fransk bulldogg, mops


28
50

Vilken är din diagnos?
Patologi
Svar

29

Månadens epiztel
Sökord: Fler BSE-misstänkta nötkreatur söks


31

Allmänt
L Andersson: Trubbnosuppropet – vad har hänt sedan dess?
Sökord: Brakycefala raser

37

H Frisell: Klagomål på sen ankomst för officiella veterinärer
Sökord: OV, Livsmedelsverket, slakteri

39

R Koskinen: Avgifter för 2018


42

Från sektionerna
A Norlin: Rapport från Normgruppens möten 2017


45

Fackliga frågan
L Andresen: Mobbning på arbetsplatsen måste tas på allvar


46

Disputation
Rift Valley feber i Mosambique – epidemiologi, diagnostik och vaccinering (Belisário Tomé Moiane)


47

FVF informerar
K Berggren: Dyrare köpa bil med höga koldioxidutsläpp
Sökord: Klimatmål, bonusmalus-system


48

Bokanmälan
C Arosenius: Inte så farligt som många tror (Lennart Dencker)


48

Kanslinytt
Johan Beck-Friis: Ny redaktion för Svensk Veterinärtidning


41
44
45
49
51

Noterat
App för antibiotikabehandling av häst
Många fall av salmonella hos katt
Revisorer ifrågasätter veterinärers försäljning
Förslag till ny djurskyddslag
Nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens

52

Kongresser & kurser


57

Kåseri
C Löhnn: En mardrömslik jakt