Referentblankett

Blanketten används för bedömning av vetenskapligt material. Den kan skrivas ut för att skickas in till Svensk Veterinärtidning. Utskriften kräver att datorn har programmet Acrobat Reader installerat. Programmet finns att hämta gratis här.

Referentblankett