Tekniska upplysningar annonser 

Tidningens format: 210x297 mm (A4)

Utfallande format: +3 mm runt om på alla fyra sidor (216x303 mm)

Satsyta: 176x252 mm

Antal spalter: 3

Spaltbredder: 54 mm (1 column), 115 mm (2 columns), 176 mm (3 columns)

Spalthöjd: 252 mm

Tryckförfarande: Offset

Raster: 175 linjer/tum

Material, annonslämning, layout: Se Annonsoriginal, utformning

Bilaga: Vid bokning hos brita.trybom@svf.se, 08-545 558 34, ges mer information om tillvägagångssätt. En upplaga på 3 600 ex levereras direkt till tryckeriet/leverantör. Ange tidningens namn och nummer på emballaget.