Annonsbokning och förfarande

Välkommen att annonsera i Svensk Veterinärtidning! Vid annonsbokning, vänligen kontakta:

Produktannonser i tidning och som bilaga/banderoll/omsvep samt banners
- Patrik Swenzén, 08-662 75 67, patrik@annonshuset.se
- Fredrik Johnsson, 08-662 75 04, fredrik@annonshuset.se

Övriga annonser som plats-, kurs-, mötes- och privata köp-/säljannonser
- Brita Trybom, tfn 08-545 558 34, e-post brita.trybom@svf.se 

 

Vi vill ha uppgift om:

 • Vilket nummer annonsen ska införas i, se Utgivnings-/manusdagar
 • Annonsör (kontaktperson, tfn, e-post, fakturaadress)
 • Annonsens storlek – enligt våra givna annonsmått, se Annonsprislista
 • Typ av annons: plats-, kurs- eller produktannons
 • Om annonsen ska repeteras från tidigare nr

Tryckfärdigt annonsoriginal:

 • Tryckfärdigt annonsoriginal iordningställs av annonsören enligt vår layoutfirma Exponeras anvisningar. Det är viktigt att följa anvisningarna, då vi inte kan ersätta annonsören om felaktigt annonsoriginal lämnas.
 • Döp annonsoriginalet till annonsörens namn och det nummer av tidningen som införandet ska ske.
 • Skicka annonsoriginalet, senast annonsmaterialdagen till Exponera, info@exponera.net, med kopia till brita.trybom@svf.se

 

Ej tryckfärdigt annonsmaterial:

 • Annonsunderlag till enklare annonser av typ kurs-, plats-, mötes- och säljannonser kan skickas direkt till brita.trybom@svf.se senast kl 12.00 annonsmaterialdagen.
 • Digitala texter, helst i word
 • Digitala bilder (t ex logotyper, foton) kan användas. Vi vill ha dem digitalt i högsta möjliga upplösning (300 dpi vid 100 % storlek och gärna som jpg eller eps. Färgbilder bör vara i CMYK (fyrfärg).