Sektionen för veterinär folkhälsa

 

 

Vad är veterinär folkhälsa?


Veterinär folkhälsovetenskap innebär summan av alla bidrag till människors fysiska, mentala och sociala välbefinnande genom förståelse och tillämpning av veterinärmedicin. Inom veterinär folkhälsa tillämpas kunskaper om livsmedels- och dricksvattensäkerhet, zoonoser, vektorburna sjukdomar och samspelet mellan människa och djur. Riskanalys och epidemiologi är viktiga verktyg inom området.

Vad gör sektionen för veterinär folkhälsa?


Sprider kunskap och bidrar till utveckling

Sektionen för veterinär folkhälsa är en av fem sektioner inom Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap. Vi bevakar utvecklingen och verkar för ökad kunskap inom området. Det gör vi bland annat genom att delta i SVS kollegium och Veterinärförbundets remissarbete, anordna symposium i veterinär folkhälsa vid den årliga veterinärkongressen och utarbeta ett nytt specialistutbildningsprogram. 

Nytt utbildningsprogram för specialistkompetens i veterinär folkhälsa

Arbetet med ett nytt specialistprogram inom området befinner sig nu i slutskedet. Veterinärer som har genomgått specialistprogrammet med godkänt resultat kommer att få kalla sig "veterinär med specialistkompetens i veterinär folkhälsa". Utbildningsplanen är klar och ska godkännas av Jordbruksverket innan aspiranter kan antas till programmet. Sektionen arbetar nu vidare med specificerade kunskapskrav och andra styrdokument.

Väl mött till Sektionen för veterinär folkhälsa!

 

STYRELSE 2018

Ordförande:

Erika Chenais, Uppsala

Vice ordförande:

Vakant

Sekreterare:

Elina Åsbjer, Uppsala

Kassör:

Helena Höök, Uppsala

Utbildningsansvarig:

Emma Bergenkvist, Uppsala

Valberedning:

Malin Grant och Jessica Wirdby

SVS valkommitté:

Erika Chenais

Publiceringsansvarig:

Karin Granath, Uppsala

Ansvarig för internationella frågor:

Ulrika Forshell, Uppsala 

Informationsansvarig:
Erika Chenais och Elina Åsbjer

 

Medlemsavgift 2018
 

Yrkesverksam: 240 kr

Pensionär: 60 kr

Studerande: 60 kr

Vill du bli medlem i sektionen så skicka ett meddelande till kansli@svf.se eller ring kansliet tel 08-545 558 20. Du kan även använda denna blankett. Medlemsavgiften kommer att tas ut tillsammans med dina övriga avgifter till förbundet.