Tidigare års kongresser

VETERINÄRKONGRESSEN 2012 8-9 november 2012 i Uppsala Även i år arrangerar Sveriges Veterinärförbund (SVF) och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS) en veterinärkongress.Veterinärkongressen är en mötesplats för landets veterinärer och veterinärstudenter där man har möjlighe...

Veterinärkongressen 2011, 10-11 november Sveriges Veterinärförbund (SVF) och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS) arrangerar varje år en Veterinärkongress. Avsikten med denna är att samla så många som möjligt av landets veterinärer inom samtliga veterinära arbetsområden, för att gemensamt av...

    2010 års veterinärkongress genomfördes den 11-12 november  Plenarsessionen hade titeln ”Antibiotika – bot eller hot” en tyvärr alltför aktuellt ämne i dag. Programmet hade tagits fram i samarbete med Antibiotikaenheten på SVA och moderator var Bengt Larsson från Jor...

Årets plenarsession ägnades åt ”En zoonotisk trendspaning”, aktuellt nu när nya sjukdomar börjar dyka upp inom landets gränser.   Smådjursektionen hade i år satsat rejält och genomförde tre stycken sessioner. Årets tvådagarskurs behandlade grundläggande neurologi med två välmeriterade förel...

1 2 > »