Veterinärkongressen 2018 - 9-10 november
The Swedish Veterinary Congress 2018, Nov. 9-10

 

Bokning av utställningsplatser
Utställarinfo 2018
Exhibition 2018 - Information in English
Karta utställningsplatser
Prislista utställningsplatser

Nyheter 2018

 

Anmälan Veterinärkongressen

Priser för deltagare 

 

Program

 

Seminarium: Krisberedskap för veterinärer, Ultuna, 8 november 2018

 

Call for Abstracts 2018

Ta med din poster till Veterinärkongressen!

Liksom tidigare år erbjuder vi nu en extra möjlighet för dig som vill presentera en poster på kongressen att skicka in en sammanfattande text (abstract) om max 300 ord som beskriver posterns vetenskapliga innehåll till svs@svf.se senast den 1 september. Som vanligt blir det muntliga poster pitches och pris för bästa poster.
Ange vilken sektion som är relevant för din forskning, http://svf.se/sv/Sallskapet/

 

Författarinstruktioner för forskningssammandrag (abstract)

Sammandragen ska presentera forskningsresultat inom ämnet veterinärmedicin och ska innefatta information om syfte, metod och resultat (preliminära resultat accepteras). I förekommande fall ska det anges om relevanta etiska tillstånd för den forskning som presenteras har inhämtats. Sammandraget kan skrivas på svenska eller engelska och maximal längd är 350 ord exklusive författarnamn och rubrik. Litteraturhänvisning och underrubriker behöver inte inkluderas.

Även tidigare publicerat material kan accepteras.

 Ny utställare?/New exhibitor?

Vill du få information om utställningsplatserna i god tid så anmäl ditt intresse till svs@svf.se så kommer du med på vår utskickslista.

Get more information and join our sending-list by sending a request to: svs@svf.se

Sponsor/Sponsorship

Sponsra ett av kongressens 5 symposium eller kongressmiddagen. Du kan redan nu anmäla ditt intresse. Maila till: svs@svf.se

Be a sponsor of one of our 5 symposiums or the Congress-dinner. You can already announce your interest. Mail to: svs@svf.se

2017
Deltagarstatistik
Program 
Utställare 2017