Kongressen 2017, 9-10 november

Planeringen av nästa års kongress startar i december. Mer information kommer att läggas upp kontinuerligt på denna sida.

För mer information om Veterinärkongressen, vänligen kontakta Sveriges Veterinärförbund eller maila till SVS: vasso.norlund@svf.se

 

Sponsring/annonsering