Kongressen 2017, 9-10 november


Artikel SVT - Vikten av vidareutbildning

Författarinstruktioner Abstracts

Sponsring/annonsering


För mer information om Veterinärkongressen, vänligen kontakta Sveriges Veterinärförbund eller maila till SVS: vasso.norlund@svf.se

Ny utställare?

Vill du få information om utställningsplatserna i god tid så anmäl ditt intresse till vasso.norlund@svf.se så kommer du med på vår utskickslista.