Veterinärkongressen 2018 - 9-10 november
The Swedish Veterinary Congress 2018, Nov. 9-10

 

Call for Abstracts 2018

Inskick av bidrag

Maila ditt bidrag senast den 1 juni till Vasso Norlund: vasso.norlund@svf.se Ange vilken sektion som är relevant för din forskning, http://svf.se/sv/Sallskapet/

 

Författarinstruktioner för forskningssammandrag (abstract)

Sammandragen ska presentera forskningsresultat inom ämnet veterinärmedicin och ska innefatta information om syfte, metod och resultat (preliminära resultat accepteras). I förekommande fall ska det anges om relevanta etiska tillstånd för den forskning som presenteras har inhämtats. Sammandraget kan skrivas på svenska eller engelska och maximal längd är 350 ord exklusive författarnamn och rubrik. Litteraturhänvisning och underrubriker behöver inte inkluderas.

Även tidigare publicerat material kan accepteras.

 

Ny utställare?/New exhibitor?

Vill du få information om utställningsplatserna i god tid så anmäl ditt intresse till vasso.norlund@svf.se så kommer du med på vår utskickslista.

Get more information and join our sending-list by sending a request to: vasso.norlund@svf.se 


 

Sponsor/Sponsorship

Sponsra ett av kongressens 5 symposium eller kongressmiddagen. Du kan redan nu anmäla ditt intresse. Maila till: vasso.norlund@svf.se

Be a sponsor of one of our 5 symposiums or the Congress-dinner. You can already announce your interest. Mail to: vasso.norlund@svf.se

2017
Deltagarstatistik
Program 
Utställare 2017