Kongressen 2017, 9-10 november

CALL FOR ABSTRACTS
Inbjudan att insända forskningssammandrag till Veterinärkongressen 2017!

Veterinärer och forskare inom veterinärmedicin inbjuds härmed av SVS' sektioner att lämna in sammandrag av forskningsresultat (abstract) till Veterinärkongressen 9-10/11 2017. Bidragen kommer att granskas av en vetenskaplig kommitté och författarna meddelas under maj månad om bidragen är accepterade för muntlig eller posterpresentation. Muntliga presentationer föredras inom respektive sektions program, bedöms av respektive sektionsstyrelse och den bästa inom varje sektion prisbelönas.

Postrar kommer presenteras under en sektionsgemensam utökad postersession med möjlighet till ultrakort muntlig presentation. Bästa poster av dessa utses genom omröstning och prisbelönas. Sammandraget kan skrivas på svenska eller engelska och får vara max 350 ord exklusive författarnamn och rubriker. Bidrag accepterade för muntlig presentation publiceras i kompendiet i föreliggande form.

Maila ditt bidrag senast 1 april till Vasso Norlund (vasso.norlund@svf.se) och ange vilken sektion som är du anser är relevant för ditt bidrag (http://svf.se/sv/Sallskapet/). Följ författarinstruktionen nedan.

Ange även om du föredrar att presentera ditt forskningssammandrag muntligt eller som poster. Bidrag som väljs ut till muntlig presentation erhåller 50 % rabatt på kongressavgiften. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden och gäller inte bidrag som väljs ut för enbart posterpresentation.  

Författarinstruktioner för forskningssammandrag (abstract)

Sammandragen ska presentera forskningsresultat inom ämnet veterinärmedicin och ska innefatta information om syfte, metod och resultat (preliminära resultat accepteras). I förekommande fall ska det anges om relevanta etiska tillstånd för den forskning som presenteras har inhämtats. Sammandraget kan skrivas på svenska eller engelska och maximal längd är 350 ord exklusive författarnamn och rubrik. Litteraturhänvisning och underrubriker behöver inte inkluderas.

Även tidigare publicerat material kan accepteras.För mer information om Veterinärkongressen, vänligen kontakta Sveriges Veterinärförbund eller maila till SVS: vasso.norlund@svf.se

Ny utställare?

Vill du få information om utställningsplatserna i god tid så anmäl ditt intresse till vasso.norlund@svf.se så kommer du med på vår utskickslista.

 

Sponsring/annonsering