Veterinärkongressen 2016, 10-11 november
Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna, Uppsala 

Veterinärkongressen är en mötesplats för landets veterinärer och veterinärstudenter där man har möjlighet att utbyta erfarenheter och information samt att vidareutveckla sina kunskaper genom att delta vid de talrika programmen som organiseras av sektionerna inom SVS. Som vanligt erbjuder kongressen även en omfattande och aktuell produktutställning med många intressanta aktörer.

Information ang. kurs på kongressen:

Vi vill uppmärksamma er på att årets smådjurssymposium vid Veterinärkongressen 2016 inte är en av SVS rekommenderad kurs att ingå i specialistutbildningen.

Kurser på kongressen

Anmäl dig till Veterinärkongressen här!
Boka din utställningsplats här!

NYHET! - Ny utställningslokal

Bilder  

Program
Utställare 2016
Informationsbroschyr utställare
Annonserbjudande för programblad och kompendium
Prislista utställningsplatser
P-platser SLU översikt
Utställarinfo

 

   

Huvudsponsor

Huvudsponsor

Huvudsponsor

 

  

 

 

Sponsor för symposium
Veterinär Folkhälsa

Sponsor för
Husdjursymposium

Sponsor för
Smådjurssymposium

Sponsor för
Försöksdjurssymposium

  

 

 

Sponsorer för Hästsymposium