Specialistkompetens i sjukdomar hos nötkreatur

Detta program startade den 1 januari 2002. Före 1 juli 2004 fanns möjlighet att ansöka om specialisttitel baserat på tidigare meriter.

 

ESK-nöts sammansättning 2017 är: Lena Stengärde (ordförande), Renée Båge, Håkan Landin och Kerstin Vikman.

För dem som önskar inträda i utbildningen finns utbildningsprogram att hämta här. Handlingarna kan även rekvireras från SVS kansli tel 08-545 558 20.

Ansökan ska ställas till Jordbruksverket på särskild blankett som finns här. Efter genomförd utbildning och godkänd examination erhålls titeln från Jordbruksverket.

Artiklar för specialistexamen ska vara skrivna på ett sådant sätt att de kan publiceras i Svensk Veterinärtidning.

Läs mer om det skriftliga arbetet här.