Specialistkompetens i sjukdomar hos gris

Detta program startade den 1 januari 2002. Före 1 juli 2004 fanns möjlighet att ansöka om specialisttitel baserat på tidigare meriter.

 

ESK-gris sammansättning 2015 är: Claes Fellström (ordförande), Monica Gerth Löfstedt, Lena Eliasson och Per Wallgren.

För dem som önskar inträda i utbildningen finns utbildningsprogram att hämta här.

Ansökan ska ställas till Jordbruksverket på särskild blankett som finns här. Efter genomförd utbildning och godkänd examination erhålls titeln från Jordbruksverket.