Specialistkompetens i livsmedelshygien

Detta program kommer att ersättas av specialistkompetens i veterinär folkhälsa. Detta program ligger hos jordbruksverket för godkännande. Inga nya aspiranter tas in i ovanstående program.


Detta program startade den 1 januari 2002. Före 1 juli 2004 fanns möjlighet att ansöka om specialisttitel baserat på tidigare meriter.

 

SVS rekommenderar att inte att registrera sig i utbildningsprogrammet för närvarande eftersom det framöver, sannolikt 2016 eller 2017, kommer att ersättas av ett utbildningsprogram i Veterinär folkhälsa och livsmedelssäkerhet.