Reproduktion

ESK - Reproduktion: Eva Axnér (ordförande), Cecilia Hässler Pettersson och Bodil Ström Holst

 

Ansökningsblankett till att ingå i utbildningen

Utbildningsplan för specialistkompetens inom specifika ämnesområden, hundens och kattens sjukdomar

Specificerade kunskapskrav inom reproduktion

Ämne

Huvudämnet reproduktion inkluderar tillämpliga delar inom randområdena endokrinologi, medicin, klinisk kemi, bilddiagnostik, genetik, bakteriologi, farmakologi, patologi, virologi onkologi, anestesiologi och kirurgi.

Bas- och sidoutbildning

Klinisk praktisk erfarenhet

Under utbildningstiden ska aspiranten få en gedigen praktisk erfarenhet av reproduktionsfall inom olika områden. I bilaga 1 framgår vilka moment som måste ingå i utbildningen. Minst tre månader ska tillbringas i klinisk verksamhet tillsammans med handledaren under utbildningstiden.

Kurser/konferenser

Aspiranten ska under utbildningstiden delta i minst sex kurser/möten/kongresser inom ämnet. ESK-reproduktion sammanställer en lista över obligatoriska och godkända kurser. För de aspiranter som inte tidigare innehar AI-kompetens för hund är denna kurs obligatorisk. Kontakta ESK-reproduktion för att erhålla lista över godkända kurser.

Litteratur

Den praktiska tjänstgöringen och examinationen grundas huvudsakligen på följande litteratur:

TEXTBÖCKER

 1. • Advances in Reproduction in Dogs, Cats and Exotic Carnivores. 2001. Eds: PCW Concannon, GCW England, W farstad, C Linde Forsberg, JP Verstegen, C Doberska. Journals of Reproduction and Fertility Ltd, Cambridge, UK. ISBN 0-906545-37-4.
 2. • Allen's Fertility and Obstetrics in the Dog. 2nd Edition, 1998, Gary C England. Eds: JB Sutton, ST Swift. Blackwell Science. ISBN 0-632-04806-9.
 3. • Canine and Feline Endocrinology and Reproduction 3rd Edition, 2004. Eds: EC Feldman, RW Nelson. Saunders, St Louis, Missouri, USA. ISBN 0-7216-9315-6.
 4. • Canine and Feline Theriogenology, 2001. Eds: SD Johnston, MV Root Kustriz, PNS Olson. WB Saunders Company, Philadelphia, USA. ISBN 0-7216-5607-2.
 5. • Clinical Endocrinology of Dogs and Cats, 1996. Ed: A Rijnberk. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, the Netherlands. ISBN 0-7923-3415-9.
 6. • Manual of Small Animal Reproduction and Neonatology, 1998. Eds: G Simpson, G England, M Harvey. British Small Animal Veterinary Association, Cheltenham, UK. ISBN 0-905214-36-6.
 7. • Reproductive System. In: Textbook of Veterinary Internal Medicine 6th Edition, 2005, Vol 2, chapters 246-256, 1646-1713. Eds: SJ Ettinger, EC Feldman. Elsevier Saunders, St Louis, Missouri, USA. ISBN 0-7216-0117-0.

Bilaga 1f till utbildningsplan för specialistkompetens inom 2 juni 2007 specifika ämnesområden, hundens och kattens sjukdomar

 1. • Cheri A Johnson: Reproductive System Disorders. In: Small Animal Internal Medicine, 3rd Edition, 2003, Part eight, 847-945. Eds: RW Nelson, CG Couto. Mosby, St Louis, Missouri, USA. ISBN 0-323-01724-X.

 

TIDSKRIFTER

Vetenskapliga artiklar inom ämnet ur de senaste fem årens utgåvor av:

 1. • Reproduction in domestic animals
 2. • Theriogenology
 3. • Journal of small animal practice
 4. • Veterinary Rrecord
 5. • Feline medicine and surgery
 6. • JAVMA Journal of american veterinary medical association
 7. • American journal of veterinary research
 8. • Compendium on continuing education for the practicing veterinarian

 

Examination

Aspiranten är berättigad att examineras efter godkänd ansökan enligt utbildingsplanen.

Examinationen ska omfatta en teoretisk del med såväl enkla som mer komplicerade frågeställningar och en praktisk del, som inkluderar bland annat mikroskopering.