Oftalmologi

ESK - Oftalmologi: Titti Sjödahl-Essén (ordförande), Lena Karlstam och Ida Möller

 

Ansökningsblankett till att ingå i utbildningen

Utbildningsplan för specialistkompetens inom specifika ämnesområden, hundens och kattens sjukdomar

Specificerade kunskapskrav inom oftalmologi

 

Ämne

Huvudämnet är oftalmologi på hund och katt, samt översiktlig kännedom om vissa komparativa aspekter på oftalmologi på andra djurslag, särskilt häst.

Bas- och sidoutbildning

Klinisk praktisk erfarenhet

Utbildningen omfattar ögats adnexa, yttre strukturer samt främre och bakre segment, inklusive effekter på dessa vid allmänsjukdom. Utbildningen innefattar klinisk diagnostik och behandling med vikt lagd vid differentialdiagnostik.

Diagnostiska metoder som aspiranten ska behärska efter genomgången utbildning är cytologisk och mikrobiologisk provtagning, diagnostiska färgningar, undersökning med fokalt ljus, oftalmoskopi (direkt och indirekt), biomikroskopi, tonometri, estesiometri och gonioskopi. Aspiranten ska kunna tolka och förstå ultraljuds-, datortomografi- (CT) och magnetresonanstomografibilder (MRT) av ögat och dess adnexa samt ha en grundläggande förståelse för klinisk elektrofysiologi

Beträffande kirurgisk behandling ingår inte intraokulär kirurgi, med undantag för behandling av perforerande hornhinnesjukdom.

Kurser och konferenser

Aspiranten skall under utbildningstiden delta i minst sex kurser/möten/kongresser inom ämnet. Förslag på kurser ska på förhand godkännas av ESK-oftalmologi.

Litteratur

(se separat bilaga)

 

Examination

Aspiranten är berättigad att examineras efter godkänd ansökan enligt kraven i den generella kursplanen och efter genomförd godkänd examination i samnordisk utbildning i diagnostik av ärftligt betingade ögonsjukdomar. Examen i oftalmologi omfattar ett teoretiskt prov, ett praktiskt prov baserat på ljusbilder och ett praktiskt prov med instrument och levande djur.

För aspiranter som inte tidigare har avlagt godkänd examination i samnordisk utbildning i diagnostik av ärftligt betingade ögonsjukdomar, alternativt har av SVS accepterad motsvarande kompetens, måste sådan godkänd examination vara genomförd innan aspiranten får genomgå examination i oftalmologi.