Odontologi

ESK - Odontologi: Ann Pettersson (ordförande), Tina Mannerfelt och Lena Svendenius

 

Ansökningsblankett till att ingå i utbildningen

Utbildningsplan för specialistkompetens inom specifika ämnesområden, hundens och kattens sjukdomar

Specificerade kunskapskrav inom odontologi


Ämne

Huvudämnet odontologi inkluderar embryologi, anatomi, oral radiologi, material kunskap, instrumentvård, parodontologi, endodonti, kariologi, oral onkologi, extraktions teknik, oral medicin, oral kirurgi, frakturbehandling, bettanomalier. Huvudämnet odontologi inkluderar tillämpliga delar av anestesiologi, virologi, bakteriologi, patologi, farmakologi och internmedicin.

Bas- och sidoutbildning

Klinisk praktisk erfarenhet

Under utbildningstiden ska aspiranten utföra eller medverka i odontologiska behandlingar och utredningar samt utarbeta och utföra en behandlingsplan.

Under utbildningstiden ska aspiranten redovisa en fallförteckning (om markerad med R krävs intraoral radiologi) fördelad enligt anvisning inom följande områden:

Extraktioner

(5 fall, R) Enkel extraktion

(10 fall, R) Kronamputation

(65 fall, R) Komplicerade extraktioner (extraktioner som omfattar något av följande: uppklaffning, delning av rötter, borttagning av ben)

Parodontitbehandling

(10 fall) Munsaneringar

(30 fall) Munsanering med subgingival debridering

(30 fall. R) Munsanering med subgingival debridering samt extraktioner

(5 fall, R) Munsanering med subgingival debridering samt parodontalkirurgi (t.ex. gingivoektomi/gingivoplasti, öppen kurettering) eller guided tissue regeneration

Kariologi

(3 fall, R) Kariesbehandling med fyllning

Endodonti

(25 fall, R) Konventionell rotbehandling av multi- eller enkelrotade tänder

(5 fall, R) Partiell koronal pulpektomi (vital pulpaterapi, partiell vital pulpektomi, "pulpotomi")

Oralmedicin

(20 fall) Medicinska fall som kräver vidgade diagnostiska undersökningar (t.ex. biopsier, MR, Ct, ultraljud), parodontit ingår ej

Bilaga 1h till utbildningsplan för specialistkompetens inom oktober 2008 specifika ämnesområden, hundens och kattens sjukdomar

Oral kirurgi

(5 fall) Mjukdelskirurgi som t.ex. spottkörtelextripation, behandling av ranula, behandling av oronasala fistlar samt olika flapptekniker.

(5 fall) Käkkirurgi så som mandibulektomi, maxillektomi, kondylektomi. Frakturbehandling ingår ej.

(10 fall) Behandling av käkfrakturer dock ej symfysfraktur på katt (användande av akryl eller komposite splint, interdental wiring, intern/extern fixation).

(3 fall) Behandling av symfysfraktur på katt.

Bettanomalier

(5 fall, R) Extraktion av persisterande mjölktänder.

(5 fall, R) Behandling av bettanomali med reduktion av kronlängd eller incline plane. Här ska även dokumentation av djurägarkontakt med diskussion av avelshygien ingå.

Fallen ska vara fördelade på de två djurslagen. En patient får vid ett tillfälle endast tillgodoräknas som ett fall enligt ovan (om en rotbehandling och en komplicerad extraktion utförs på samma patient kan detta räknas som 2 fall).

Kurser/konferenser

Aspiranten ska under utbildningstiden delta i minst sex kurser/möten/kongresser inom ämnet. ESK-odontologi sammanställer lista över godkända kurser inom ämnesområdet

Litteratur

TEXTBÖCKER:

• Wiggs, Lobprise: Veterinary Dentistry Principles and Practice
• Holmstrom: Veterinary Dentistry for the Technician And Office Staff
• Gorrel: Veterinary Dentistry for the General Practioner
• BSAVA: Veterinary Dentistry
• Holmstrom, Frost, Eiser: Veterinary Dental Techniques for the Small Animal Practioner
• Neville, Damm, Allen; Bouguot: Oral and Maxillofacial Pathology
• Verstraete: Oral Surgery of the Dog and Cat
• Bellows: Small Animal Dental Equipment, Materials and Techniques
• Mulligan: Atlas of Canine and Feline Radiology
Bilaga 1h till utbildningsplan för specialistkompetens inom oktober 2008 specifika ämnesområden, hundens och kattens sjukdomar

TIDSKRIFTER

• Vetenskapliga artiklar inom ämnet ur de senaste fem årens utgåvor av:
• Journal of Veterinary Dentistry
• Journal of periodontology 

Examination

Examination omfattar en teoretisk del med såväl enkla som komplicerade frågeställningar samt en praktisk del där olika ingrepp skall utföras på kadaver.

Filer

Utbildningsplan.pdf

Målbeskrivning

Fallförteckning

Instruktion till fallbeskrivning

Ansökningsblankett byte av handledare och/eller utbildningsplats

Protokoll 090917