Kardiologi

ESK - Kardiologi: Torkel Falk (ordförande), Einar Johard och Anna Rave

 

Ansökningsblankett till att ingå i utbildningen

Utbildningsplan för specialistkompetens inom specifika ämnesområden, hundens och kattens sjukdomar

 

EXAMINATION Steg 2- kardiologi 2017

Datum: 20171002

Plats: Sveriges Veterinärförbunds lokaler på Kungsholmen i Stockholm

Sista anmälningsdag för examination: 20170602 sker till SVF och AT

Sista inskickningsdag för all dokumentation: 20170301 sker till AT

 

Specificerade kunskapskrav inom kardiologi

 

Ämne

Huvudämnet internmedicin inkluderar ämnena kardiologi, endokrinologi, gastroentero-logi/hepatologi, hematologi/klinisk immunologi, nefrologi, urologi, respiratoriska sjukdomar, onkologi samt neurologi. Internmedicin inkluderar i tillämpliga delar randområdena dermatologi, bilddiagnostik, klinisk patologi, intensivvård samt kirurgi.

Bas- och sidoutbildning

 

Klinisk praktisk erfarenhet

Under utbildningstiden ska aspiranten delta i rondverksamhet. Deltagande i jourverksamhet är önskvärd men ej nödvändig. Medverkan i tidskriftsklubbar bör uppmuntras.

Aktivitetslogg över det dagliga kliniska arbetet ska föras.

Kurser/konferenser

 

Aspiranten ska under utbildningstiden delta i minst tre kurser i internmedicin varav minst en i respiration. Dessutom bör aspiranten delta i American college of veterinary internal medicine (ACVIM) eller European college of veterinary internal medicine (ECVIM) under utbildningstiden. ESK-kardiologi sammanställer lista över godkända kurser inom ämnesområdet.

Litteratur

 

Den praktiska tjänstgöringen och examinationen grundas huvudsakligen på följande litteratur:

TEXTBÖCKER:

  1. • 1. Textbook of Canine and feline cardiology: Principles and clinical practice, Fox P, Sisson D och Moise S.
  2. • 2. Essentials of canine and feline electrocardiography Larry P. Tilley
  3. • 3. Manual of veterinary echocardiography June Boon

 

TIDSKRIFTER

  1. • Vetenskapliga artiklar inom ämnet ur de senaste fem årens utgåvor av:
  2. • Journal of Veterinary Internal Medicine
  3. • Journal of Veterinary Cardiology
  4. • Journal of Small Animal Practice
  5. • Journal of American Veterinary Medical Association
  6. • Veterinary Clinics of North America

Bilaga 1d till utbildningsplan för specialistkompetens inom 2 juni 2007 specifika ämnesområden, hundens och kattens sjukdomar

Examination

 

Examinationen omfattar endast en teoretisk del där en del av frågorna behandlar invärtesmedicin.