Dermatologi

ESK - dermatologi: Kerstin Bergvall (ordförande), Susanne Åhman och Rebecka Frey 

 

Ansökningsblankett till att ingå i utbildningen

 

Utbildningsplan för specialistkompetens inom specifika ämnesområden, hundens och kattens sjukdomar

Specificerade kunskapskrav inom dermatologi


Ämne

Huvudämnet dermatologi inkluderar tillämpliga delar inom randområdena bakteriologi, cytologi, endokrinologi, farmakologi, immunologi, mykologi, onkologi, parasitologi, patologi och virologi.

Bas- och sidoutbildning

 

Klinisk praktisk erfarenhet

Under utbildningstiden ska aspiranten utföra eller medverka vid hudutredningar inkluderande undersökningar och diagnostiska provtagningar samt bedöma resultaten och utarbeta behandlingsplaner.

Kurser/konferenser

 

Aspiranten ska under utbildningstiden delta i minst sex kurser, vetenskapliga möten och/eller kongresser inom ämnesområdet. ESK-dermatologi sammanställer lista över godkända kurser inom ämnesområdet.

Litteratur

 


För dermatologi relevanta delar av följande textböcker
 
• Advances in Veterinary Dermatology (alla volymer)
• Scott, Miller, Griffin: Small Animal Dermatology (senaste utgåvan)  
• Gross, Ihrke, Walder: Veterinary Dermatopathology (senaste utgåvan)
• Rijnberk: Clinical Endocrinology of Dogs and Cats (senaste utgåvan)
• Feldman, Nelson: Small Animal Endocrinology (senaste utgåvan)
• Current Veterinary Therapy (senaste utgåvan)
• Ettinger: Small Animal Medicine (senaste utgåvan)
• Tizard: Veterinary Immunology (senaste utgåvan)
• Day: Clinical Immunology of the Dog and Cat (senaste utgåvan)
• Bowman, Georgyl: Parasitology for Veterinarians (senaste utgåvan)
• Hardman, in Goodman & Gilman: The Pharmacologicl basis of Therapeutics (senaste utgåvan)
• Harvey: Ear diseases of the Dog and Cat (senaste utgåvan)

 

Examination

 

Examinationen omfattar en teoretisk del med såväl enkla som mer komplicerade frågeställningar och en praktisk del, som inkluderar mikroskopering och bildsekvens.