Övergripande information om utbildningsprogrammen,
steg 2 

Vad är en specialist?

Vad innebär SVS utbildningsprogram till Specialistkompetens inom olika ämnesområden?

Att tillkännage Specialistkompetens får man som veterinär göra när man genomgått ett av SVS specialistutbildningsprogram med godkänt resultat och sedan ansökt och erhållit titeln från Jordbruksverket. Specialist får bara den veterinär kalla sig som innehar den formella titeln ”Specialistkompetens…” eller högre europeiska eller amerikanska utbildningar (Diplomate..”). Jordbruksverket har fastslagit att övriga veterinärer med ”specialkunnande” eller ”specialintresse” för ett visst ämnesområde bör använda rätt ord för det. Listor på de veterinärer med specialistkompetens inom olika ämnesområden och som medgett att ha sitt namn på SVS hemsida går att återfinna under varje specialistområde här på hemsidan. En förteckning över olika titlar på svenska och engelska finns här.   Här beskrivs övergripande Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps utbildningsprogram till Specialistkompetens inom specifika ämnesområden. 

Historik

De första planerna för vidareutbildningen för landets kliniskt verksamma smådjursveterinärer togs på 1990-talet. Syftet var inte i första hand att skapa en ny titel utan att veterinärerna i Sverige skulle kunna utvecklas inom sina olika specialområden. Specialistutbildningen i hundens och kattens sjukdomar (steg 1) har under åren visat sig vara mycket positiv för att öka kunskaperna hos smådjursveterinärerna.

Genom att ta fram ett vidareutbildningsprogram för veterinärer som genomgått steg 1-utbildningen och blivit "Specialist i hundens och kattens sjukdomar" ville man kunna ge ett alternativ till dem som inte är beredda att satsa på den europeiska elletr amerikanska Diplomate-utbildningen. En arbetsgrupp bestående av svenska specialister arbetade fram ett förslag till ämnesorienterat utbildningsprogram (ofta kallat "steg 2") som nu är igång sedan 2007.

Under de år som utbildningsprogrammet varit aktivt har ett sjuttiotal veterinärer erhållit titeln ”Specialist inom specifika ämnesområden”, de flesta enligt övergångsreglerna som sträckte sig till 2010. Veterinärer med specialistkompetens inom specifika ämnesområden

Det går att söka till utbildningen

Inom ämnesområdena bilddiagnostik, dermatologi, internmedicin, kardiologi, kirurgi, oftalmologi, odontologi och reproduktion finns det möjlighet att anmäla sig som aspirant. Ansökningsblankett fås från Jordbruksverket och skall insskickas dit. Den generella kursplanen och de specificerade planerna för respektive ämne finns på respektive ämnesområdes sida eller på Jordbruksverkets hemsida

Utbildningsplan för specialistkompetens inom specifika ämnesområden, hundens och kattens sjukdomar

Jordbruksverket beslutade utbildningsplanen den 27 juni 2007, dnr 32-6250/07, med stöd av 3 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:83) om specialistkompetens för veterinärer. Utbildningsplanen är övergripande för samtliga ämnesområden. Specialistkompetens får tillkännages inom ämnesområden såsom bilddiagnostik, dermatologi, internmedicin,kardiologi, kirurgi, oftalmologi, odontologi, reproduktion samt neurologi. Utbildningsprogrammen administreras av SVS på uppdrag av Jordbruksverket.

ESK-grupper

Varje utbildningsprogram har en ESK-grupp (Examinations- och styrkommitté ). ESK består av ämnesspecialister och ämneskunniga inom varje område, är beslutad av Jordbruksverket på förslag från SVS Kollegium och fungerar som expert-, bedömnings- och examinationsgrupp i utbildningsprogrammen. Det mesta arbetet inom programmen sker i de olika ESK-grupperna.

ESK-Dermatologi
2019           Kerstin Bergvall, ordförande
2020           Susanne Åhman
2021           Rebecka Frey

ESK-Internmedicin
2019           Kristine Bastholm Jensen, ordförande
2020           Lena Pelander
2018           Ulrika Dreimanis

ESK-Kardiologi
2020           Torkel Falk, ordförande
2019           Einar Johard
2021           Sofia Hanås

ESK-Kirurgi
2020           Annika Bergström, ordförande
2021           Matthias Pruss
2019           Ole Frykman

ESK-Reproduktion
2019           Eva Axnér, ordförande
2018           Bodil Ström Holst
2020           Cecilia Hässler Pettersson

ESK-Bilddiagnostik
2020           Margareta Uhlhorn, ordförande
2021           Kerstin Hansson
2019           Anna Djupsjöbacka

ESK-Oftalmologi
2021           Titti Sjödahl-Essén, ordförande
2019           Lena Karlstam
2020           Ida Möller

ESK-Odontologi
2021           Ann Pettersson, ordförande
2020           Tina Mannerfelt
2019           Lena Svendenius

ESK-Neurologi 
Sofie van Meervenne, ordförande
Cecilia Rohdin
Kerstin Hansson

Övergripande Styrkommitté (ÖSK)

ÖSK består av ordföranden från de nio programmens ESK-grupper och sammanträder en gång årligen. 
Kristine Bastholm Jensen (internmedicin), Kerstin Bergvall (dermatologi), Kerstin Hansson (bilddiagnostik), ordförande, Torkel Falk (kardiologi), Annika Bergström (kirurgi), Eva Axnér (reproduktion), Titti Sjödahl-Essén (oftalmologi), Ann Pettersson (odontologi) och Sofie van Meervenne (neurologi). 

Av jordbruksverket godkända utbildningsplaner. Observera att fler bilagor till varje utbildningsprogram finns till vänster i listen.  

 

Utbildningsplan

Bilaga 1A - Bilddiagnostik

Bilaga 1B - Dermatologi

Bilaga 1C - Internmedicin

Bilaga 1D - Kardiologi

Bilaga 1E - Kirurgi

Bilaga 1F - Reproduktion

Bilaga 1G - Oftalmologi

Bilaga 1H - Odontologi

Bilaga 1I - Neurologi

Avgifter

Information om avgifter inom utbildningsprogrammen finner du här. 

SVS kansliet


Utbildningen drivs av SVS på uppdrag av Jordbruksverket. Registerhantering och administration sköts av SVS, på Sveriges Veterinärförbunds kansli. För ytterligare information eller frågor rörande steg 2-programmen hänvisas till svs@svf.se