header
Hem / Sällskapet / Smådjurssektionen / Normgruppen / Normer av medicinsk karaktär / Norm angående kirurgisk kastration av friska hundar

Norm angående kirurgisk kastration av friska hundar

Antagen i juni 2010, reviderad i maj 2011. Normen är under ny revidering sedan september 2013.

Bakgrund
Orsakerna till att låta kastrera sin hund kan vara rent medicinska eller relaterade till ägarens villkor och anpassning av hundhållningen.

Argumentationen för eller mot kastration är något som inte kan extrapoleras länder emellan då kulturella skillnader i hundhållningen förekommer mellan och inom olika nationer och världsdelar. I många länder finns en tradition att kastrera generellt eftersom problemen med en population av oönskade hundar har överskuggat de flesta andra argument. Problemet med lösdrivande, ägarlösa hundar är försumbart i Sverige. Endast ca sju procent av våra tikar är kastrerade och antalet kastrerade hanhundar är ännu lägre.

En mängd vetenskapliga artiklar rör ämnet och det finns flera medicinska argument som talar såväl för som mot en kirurgisk kastration.

Normgruppens rekommendation
Normgruppen kan inte rekommendera rutinmässig kastration av friska hundar utan att ingreppet föregås av en diskussion med ägaren i varje enskilt fall.

Kontaktperson för normen:
Sammankallande i Normgruppen