Norm angående kirurgisk kastration av friska hundar

Normen är under ny revidering sedan september 2013.