Vidareutbildning i hästtandvård

Under 2005 påbörjades ett initiativärende rörande tandvård även av hästsektionen. Detta ärende avrapporterades till kollegiet men ledde inte som tänkt till något utbildningsprogram eftersom SLU samtidigt startat ett utbildningsprogram i tre steg rörande tandvård på häst  för veterinärer och humantandläkare.