2004-03-01

Utbildningsplatser i specialistutbildningen steg I smådjur

Detta initiativärende påbörjades och avslutades under våren 2004. Önskemål hade framförts från flera håll om att även mindre kliniker skulle kunna bli godkända som utbildningsplatser inom specialistutbildningsprogrammet och målsättningen var att ta fram lämpliga kriterier för sådana utbildningsplatser. Det förslag som framtogs inskickades till SJV och godkändes som riktlinjer.

Villkor för godkännande av utbildningsplats för specialistkompetens