2000-05-01

Specialistkompetens smådjur steg II

Ett förslag till utbildningsprogram antogs av förbundets fullmäktige 2000. Efter godkännande av SJV och författningsändring samt utseende av en interimistisk övergripande styrkommitté (IÖSK) kom programmet igång 2004.

För mer information avseende utbildningsprogrammet klicka här.