1999-06-01

Specialistkompetens i nötkreaturens och svinens sjukdomar

Detta initiativärende ledde till att utbildningsprogram utarbetades. Efter godkännande av SJV och omarbetande av författningarna samt att en ESK-grupp för vardera djurslaget utsetts kunde utbildningarna starta år 2003.

För mer information om utbildningsprogrammen se Specialistkompetens avseende nötkreatur och specialistkompetens avseende gris