2000-01-01

Samnordisk utbildning av ögonlysare

Den 12 augusti 1999 träffades representanter för de nordiska ländernas veterinärförbund, kennelklubbar och ögonpaneler i Köpenhamn på svenskt initiativ för att diskutera förslaget till ett samnordiskt utbildningsprogram i diagnostik av ärftliga ögonsjukdomar. Under detta möte togs ett enhälligt beslut om att starta denna utbildning med början 1 januari 2000. Huvudmän blir respektive lands veterinärförbund utom i Finland där det är den veterinärmedicinska fakulteten. En nordisk ögonexaminationskommitté (NÖEK) valdes också. Den består av fyra landsrepresentanter samt en av NÖEK egenvald femte representant. Till den första kommittén valdes Finn Boserup, Danmark, Tarja Kolisoja, Finland, Ellen Bjerkås, Norge, Eva Hertil, Sverige samt Nils Wallin Håkanson som ordförande.

För mer information rörande utbildningen.