2017-01-10

Riktlinjer för hantering av hund- och kattpatienter med bakterier med särskild resistens

Detta dokument ger kliniker en praktisk vägledning i hur hundar och katter som misstänks eller konstaterats vara smittade med bakterier med särskild resistens bör hanteras och behandlas. Till begreppet bakterier med särskild resistens räknas meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA), meticillinresistent Staphylococcus pseudintermedius (MRSP), Enterobacteriaceae som producerar betalaktamaser med utvidgat spektrum (extended spectrum beta-lactamases, ESBL) och tarmbakterier som producerar karbapenemas (ESBLCARBA). Trots att dessa bakterier har olika spridningsvägar, där stafylokockerna i huvudsak är en kontaktsmitta medan tarmbakterier har en fekal-oral spridning, ger arbetsgruppen av praktiska skäl liknande rekommendationer för alla bakterier.