1999-02-01

KRAV-regler ur veterinärmedicinsk synvinkel

SVS husdjurssektion tillsatte 1995 en grupp bestående av veterinärerna Agneta Alderin (slakt och livsmedel), Christina Arosenius (då länsveterinär, internationell utblick), Helén Bratt (svin) och Kalle Hammarberg (idisslare) att speciellt bevaka den växande ekologiska djurhållningen. Rykten hade gjort gällande att djurhållningen på en del ekologiska gårdar inte alltid var så bra som informationen lät påskina. Till gruppen knöts snart också veterinär Torkel Ekman (Svensk Husdjursskötsel, numera Svensk Mjölk), och gruppen arbetade sedan tillsammans med andra veterinärer och representanter för de ekologiska lantbrukarna för att skaffa sig information och bedöma den.

Resultatet av detta initiativärende blev en rapport som sedan tryckts upp för distribution med SVT. Supplementet går att beställa genom veterinärförbundets kansli.

Detta supplement till SVT är ett samarbete mellan SVS veterinära KRAV-grupp och representanter för de ekologiska producenterna, och får också ses som en redovisning av några av de frågor gruppen hade att bedöma. Andra resultat av gruppens arbete har varit deltagande i KRAV:s regelrevideringar, diverse artiklar och skrivelser, bland annat i ekologiska tidskrifter och kursverksamhet med ekologiska uppfödare.