Initiativärende vaccination av hund och katt

Smådjurssektionen inom Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS) väckte under hösten 2001 frågan om ett så kallat ”initiativärende” angående vaccination av hund och katt.

Motivet till initiativärendet formulerades av Smådjurssektionen:

”Senaste decenniet har det hänt mycket inom ”vaccinbranschen” för hund och katt. Fler vacciner, effektivare vacciner s.k. levande vacciner, dominerar marknaden. Ändå har inga ändringar i vaccinationsfrekvens införts. Man har samma rutiner nu som för 10 år sedan i Sverige. Vid jämförelse med andra länder i Europa samt USA vaccinerar vi i Sverige hundar och katter mycket tätare. Varför är det på det viset? Är våra vacciner ”sämre”? Hur länge finns skyddande antikroppar osv. Smådjurssektionen anser att det är viktigt att vi tar tag i dessa frågor som berör alla smådjurspraktiker varje dag. Dessutom finns en ökad medvetenhet hos djurägarna som ifrågasätter om det verkligen är nödvändigt med dessa täta vaccinationer.

Målsättningen för gruppen är att föreslå en relevant vaccinationspolicy för hund och katt i Sverige, samt för hundar och katter som ska resa i Europa.”

Slutrapporten från initiativärendet kan laddas hem i pdf-format genom att klicka på följande länk:

Initiativärende vaccination av hund och katt

Uppdatering 2009