1999-01-01

Etik och normer inom hästsjukvården

Detta ärende avslutades i och med bildandet av en permanent etik- och normgrupp för behandlingar inom hästsjukvården 1999. Då detta blev en permanent grupp övergick den från att vara ett initiativärende till att ligga under SVF:s styrelse. Regler för gruppens arbete och sammansättning samt budget ska godkännas av SVF:s styrelse. Gruppen är samfinansierad av styrelsen och hästsektionen.

Läs mer om normgruppen och regler för normgruppens arbete.

Normer av medicinsk karaktär

Normer av interkollegial och etisk karaktär