1999-03-01

Etik- och behandlingsnormer för smådjur

Smådjurssektionen påbörjade detta ärende 1999 för att ta fram en grupp liknande den på hästsidan. Ärendet ledde till att en Etik- och behandlingsgrupp för hund och katt bildades 2004 och har varit verksam sedan dess. Gruppens arbete finansieras av förbundet.

Etik- och behandlingsnormer för smådjur.