1999-01-01

Besiktningsblankett smådjur

Efter önskemål om en uppdaterad besiktningsblankett för smådjur genomförde smådjurssektionen ett initiativärende för att ta fram en sådan. Arbetet avslutades 1999 och efter godkännande av kollegiet trycktes en ny blankett upp. Denna blankett går att beställa här.