Besiktning av häst i samband med köp och försäljning

Detta initiativärende påbörjades på våren 2010. Besiktning av häst är ett högaktuellt ämne både i Sverige och internationellt. Flera europeiska länder har någon form av manual  som beskiver hur sådan besiktning ska gå till. Detta är ett bra stöd för den praktiserande veterinären. Målsättningen för denna arbetsgrupp är att

1.    Författa en manual för besiktning av häst under svenska förhållanden. Denna ska inkludera juridiska och försäkringsmässiga aspekter.

2.    Utarbeta ett förslag till avtal mellan köpare/säljare/veterinär inför en besiktning

3.    Utarbeta ett informationsblad till hästägare om vad en besiktning innebär, vilka förväntningar man kan ha, vilka begränsningar som finns och vad veterinärens ansvar är.

4.    Föreslå revideringar i SVF:s besiktningsblankett.

Arbetet avslutades och med att boken "Besiktning av häst" gavs ut i januari 2012.