2004-01-01

Anestesi av försöksdjur

Detta initiativärende påbörjades 2004 och ledde till en publikation som under 2009 följde med som en bilaga till Svensk Veterinärtidning 4/09, Supplement 31 Försöksdjursanestesi.

Supplementen kan beställas från kansliet och den säljs också i elektronisk form för användning i undervisning och vid olika institutioner.