Alternativmedicinska behandlingsmetoder för djur

Detta dokument rörande alternativmedicinska metoder för djur är resultatet av ett SVS-projekt initierat av SVS kollegium. Dokumentet kan ses som ett informationsmaterial för den veterinär som vill veta mer om ämnet.

 Begreppet alternativmedicin är mångfacetterat och omdiskuterat och regleras till viss del via lagstiftning. Till djurhälsopersonal hör en skyldighet att arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Trots detta är det viktigt att ha grundläggande kunskap om alla metoder som kan erbjudas djur- även de utanför det skolmedicinska området. Beroende på den vetenskapliga dokumentation som finns kan vissa metoder ligga på gränsen till att klassificeras som skolmedicinska, medan andra metoder i upprepade studier har visat sig sakna klinisk effekt. I takt med att området utforskas kan det som för tillfället klassas som alternativmedicinskt komma att förändras.

Den reviderade rapporten kan hämtas här. (2013-11-21)