Kurser och seminarier

Sveriges Veterinärförbund och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap arrangerar varje höst Veterinärkongressen, som är den största årliga övergripande sammandragningen av landets veterinärer för utbildning och diskussion inom både det veterinärmedicinska och fackliga området. Veterinärkongressen riktar sig till veterinärer inom alla olika grenar av yrket. För ytterligare information om se vidare Veterinärkongressen

 

De olika sektionerna inom SVS anordnar fort- och vidareutbildningskurser för veterinärer. I första hand sker detta inom ramen för den årliga Veterinärkongressen.

 

Några av sektionerna anordnar regelbundet kurser även på andra tider av året, läs mer under respektive sektion. Till dessa kurser har medlemmar i Sveriges Veterinärförbund förtur och medlemmar i kursarrangerande sektion betalar en lägre avgift än icke sektionsmedlemmar. Dessa kurser får annonseras i Svensk Veterinärtidning med SVS och/eller sektionens logo.

 

SVS anordnar regelbundet seminarier i samarbete med Sveriges Veterinärförbund. Etikseminarier anordnades 2009 och 2010 och under 2011 anordnades en informationsdag för nya veterinärer i Sverige, dvs veterinärer utbildade utomlands något av de senaste åren.

 

För alla kursgivare gäller att kurser som ska få tillgodoräknas i specialistutbildningsprogrammen ska ha en rekommendation från SVS. Läs mer om "av SVS rekommenderade kurser" under specialistutbildningar/Kurser inom utbildningsprogrammen.

 

De kurser och kongresser som i dagsläget är anmälda av olika kursgivare att genomföras under det kommande året återfinns i kurskalendariet.