Vexotic

Vexotic bildades 1991 och hette då Kloaken.

Intresseförening fristående från veterinärförbundet och veterinärmedicinska sällskapet

www.vexotic.se

Vexotic är föreningen för veterinärer som är intresserade av skötsel och behandlingen av exotiska djur.

Vill du vara med är du mycket välkommen, kontakta då någon i styrelsen.

 

Styrelsen Vexotic 2017:

ORDFÖRANDE: Jenny Persson 

SEKRETERARE: Marie Göransson 

KASSÖR: Emelie Hultberg 

LEDAMOT: Ylva Brisman 

LEDAMOT: Maj-Britt Larsen 

 

Vexotic har sedan 2005 en egen hemsida som kan nås på www.vexotic.se.