Svenska Sällskapet för Veterinär Oftalmologi (SSVO)

www.ssvo.se

 

Intresseförening fristående från veterinärförbundet och veterinärmedicinska sällskapet

 

SSVO är en intresseförening för veterinärer som är intresserad av oftalmologi. Vi är ett 80-tal medlemmar. Inom SSVO finns en kommitté, ögonpanelen, där de veterinärer som är godkända att diagnosticera ärftliga ögonsjukdomar ingår.Föreningen håller 2 möten per år. Årsmötet 2016 för SSVO var den 12 mars och i samband med detta möte anordnades 11 mars en föreläsning om Visual Optics och wet-lab retinoskopi, föreläsare Ron Ofri.

Varje höst anordnas ett nordiskt möte i oftalmologi. I år är det NSVO som står som arrangör för mötet den 25-27 augusti i Bergen. SSVO har föreningsmöte den 25 augusti. Mer information finns under vår hemsida www.ssvo.se.

Medlemsavgiften är 400 kr och sätts in på plusgiro 19 15 12-7. De som är intresserade att anmäla sig som medlem i SSVO och utveckla sina oftalmologiska kunskaper är välkomna att kontakta någon i styrelsen.

SSVO är huvudman för utbildningen av auktoriserade ögonlysare som utför ögonundersökningar för Svenska Kennelklubbens hälsoprogram. Aspiranter är de veterinärer som påbörjat utbildningen till auktoriserad ögonlysare. För dig som är intresserad av utbildningen finns mer information och kontaktuppgifter på vår hemsida www.ssvo.se.


 

 

Ordförande: 
Gertrud Burman

Vice ordförande:
Anestis Simeonidis

Sekreterare:
Annette Andersson

Kassör:
Fredrik Kjaerstad