Svenska Sällskapet för Djurtandvård (SSDt)

www.ssdt.se

Intresseförening fristående från veterinärförbundet och veterinärmedicinska sällskapet

SSDt är en ideell förening med syfte att sprida kunskap om djurtandvård. Den är öppen för veterinärer, tandläkare, djursjukskötare, tandhygienister samt studerande inom dessa yrkeskategorier. Föreningen har ca 140 medlemmar (2015).

Föreningen skickar två medlemsbrev och anordnar en kurs per år. SSDt anordnar även fallmöten på olika platser i landet. Fallmötena är till för att djurtandvårdsintresserade ska kunna träffas och diskutera intressanta och komplicerade fall.

Bli medlem om du vill förkovra dig inom området djurtandvård! Det blir du genom inbetalning av 200 kr på plusgirokonto 156 95 57-0. Vi behöver namn, adress, telefonnummer, mailadress och yrkeskategori. Eftersom medlemsbrev och kursinformation skickas som mejl är det viktigt att ange mejladress på inbetalningen.

Styrelsen 2015/2016 består av:

Alexandra Eiger, ordförande, veterinär

Per Bransell, sekreterare, veterinär

Lena Myrenius, kassör, veterinär

Sophie Lisström, ledamot, leg djursjukskötare

Tanja Monina, ledamot, veterinär

 

För ytterligare information besök vår hemsida www.ssdt.se